איש עסקים עם מחשב נייד

התנגדות לצוואה: מה עושים אם יש מחלוקות

במשפט

אדם כתב צוואה בכתב ידו בה הוא מפרט את חלוקת רכושו לאחר שילך לעולמו. הוראה אחרונה זו שנתן מהווה עשות כתובה לדרך בה היה מעניק כל פריט, נכס פיזי או ממון לו היה יכול לבצע פעולה זו בעצמו. אך לעתים, בעקבות פירושים שונים של הבטחות שניתנו לאורך השנים או מחלוקות בין בני משפחה כוונתו של כותב הצוואה אינה מפורשת באופן חד משמעתי. לעתים, לא ברור איזו גרסה משתי צוואות עדכנית יותר, האם יד כלשהי הוסיפה סעיפים בכתב יד לצוואה או אולי אחד מהמסמכים מזוייף. מה עושים במצב של התנגדות לצוואה ?

צוואה ללא תאריך

בעבר, מרבית הצוואות היה נכתבות בכתב יד, לאחר מכן הוקלדו ביד אמונה על ידי מכונת כתיבה וכתבות צוואות רבות נכתבות בצורה ממוחשבת ומודפסות. כאשר צוואה מודפסת קשה לגלות אם אכן נכתבה על ידי הנפטר או מי מטעמו והחלק היחיד בה הנושא את כתב ידו הוא סעיף החתימה. לכן, צוואות מודפסות רצוי להפקיד בבית המשפט עוד בימי חייו של אדם על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. לעתים, דווקא צוואה בכתב יד של אותו אדם יהיו יתרונות נוספים. מהם?

מה היתרונות של צוואה שנכתבה בכתב יד?
צוואה שנכתבה בכתב יד מאפשרת לאדם לנסח באופן חופשי את רצונו, אך עם זאת עשויה גם ליצור חילוקי דעות הקשורים לדרך בה נוסחו הדברים. לדוגמה, אדם המוריש את ביתו לבן אחד – האם מדובר גם בתכולת הבית או שזו תוענק לבת זוגו או לילדים נוספים? מחלוקות נוספות עשויות לעלות בנוגע לתאריך הצוואה (באם לא נכתב) וכן האם אותו אדם, במידה וכתב את צוואתו ללא עדים) הוא אכן הנפטר ולא אדם אחר שחיקה את כתב ידו.

מה עם כספים שנמשכו ביום מותו של אדם?

מחלוקת נוספת הקשורה לצוואות עוסקת לאו דווקא בצוואה עצמה אלא בממון שנמשך ביום מותו של אדם או מעט לפני כן. במקרים רבים לפני פטירתו אדם מאושפז בבית החולים ואת חשבון הבנק שלו מנהל אדם אחר לו יפוי כח שניתן עוד בימי חייו של הנפטר. בתקופת האשפוז נמשכים כספים שנועדו לממן את צרכיו של הנפטר בימי חייו אך לעתים גם כספים נוספים מופיעים כחסרים. במקרים אלה, פעמים רבות נטען בבית המשפט כי הכספים ניתנו במתנה למיופה הכח – אך ללא מסמך המעיד על כך לא ניתן להוכיח זאת בוודאות.

בנוסף, לעתים אכן קיים מסמך המעיד כי הוענקה מתנה זו או אחרת, אך לטענת היורשים הנפטר לא היה כשיר מנטלית או חתם על ההסכמה למתן המתנה שלא בצלילות גמורה או מתוך לחץ. במקרים אלה תבוטל זכותו של מיופה הכוח לכספים והוא יצטרך להשיבם כחלק מהרכוש המחולק ליורשים.

לסיכום, צוואות כוללות בתוכן מורכבות יחודית משום שמדובר ברצונו של אדם המובע לאחר מותו ולכן אם קיימות מחלוקות לא ניתן לשאול לדעתו של הנפטר. לכן, במידה והחלטתם להשאיר צוואה מומלץ לבצעה בהתייעצות עם עו"ד ולהפקיד את הגרסה האחרונה שלה בבית המשפט.