אישה יפה

בית מיחא – המסלול לשילוב לבעלי לקויות שמיעה

באחר

הזכות לשילוב מלא של ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלויות היא זכות שנקבעה בחוק. בנוסף, כיום העיקרון לפי אנשים עם מוגבלויות צריכים לקבל גישה לכל האפשרויות להן זוכים אנשים ללא לקויות מקובל על מרבית האוכלוסייה והמודעות לנושא הולכת וגוברת. ובכל זאת, השילוב במערכת החינוך ובמסגרות התעסוקה בהמשך הדרך אינו פשוט, הנגישות אינה מיושמת במלאה והמסלול שעמו מתמודדים הילדים עם הלקויות ובני משפחותיהם קשה ומורכב.
בחוד החנית של המאבק לשילוב מלא של בעלי מוגבלויות בישראל ניצב, כבר מאז שנות החמישים של המאה הקודמת, בית מיחא אשר שם לעצמו למטרה לקדם את שילובם של בעלי לקויות שמיעה. הרבה לפני שהמושגים הנוגעים לשילוב ולהכללה הפכו לנפוצים ומוכרים, ושנים לפני חקיקת החוקים הנוגעים לדבר בישראל פעל ד"ר עזרא קורין לטיפול וקידום ילדים עם לקויות שמיעה. בישראל של אז הסובלנות לחריגות הייתה נמוכה במיוחד, וילדים בעלי לקויות שמיעה נידונו לקיום מבודד ומורחק מן החברה. ד"ר קורין פעל בכל החזיתות – החל מאיתור מוקדם, דרך תוכניות לימוד וכלה בפעילות בחברה להגברת המודעות ושיפור ההתנהלות מול

הילדים.
איתור מוקדם וטיפול איכותי בדרך לשילוב
בית מיחא ממשיך לפעול ופעילותו רק הולכת ומתרחבת. בישראל כולה קיימים גני ילדים שמכשירים ילדים בגילאים מוקדמים ככל האפשר לשילוב מוצלח בהמשך הדרך. כמעט תשעים אחוזים מהילדים הללו ישתלבו בכיתות רגילות כבר בתחילת מסלול הלימודים, וכך הם עולים אל דרך סלולה יותר לקראת קיום שוויוני ומשלב בהמשך חייהם. ההתערבות המוקדמת עושה את כל ההבדל ומאפשרת לילדים הללו את מימוש זכותם לשילוב בקהילה, בחברה ובתעסוקה.
השם מיחא הוא ראשי תיבות של המילים 'מחנכי ילדים חרשים אילמים', והשם הזה אכן מסכם את חזונו של מייסד בית מיחא אשר שינה את פני החינוך של בעלי לקויות השמיעה בישראל, וסלל את הדרך גם לבעלי מוגבלויות אחרות לתבוע את זכותם לשילוב ולהצלחה. ועם זאת, השם הפך ללא רלוונטי בעקבות התפתחות השירותים שמוענקים על ידי בית מיחא. המחנכים הפכו למטפלים שונים ומגוונים. הילדים החרשים הפכו לילדים על כל הרצף הרחב של בעלי לקויות השמיעה. והמושג אילמים אינו מקובל עוד כיום על פעילי מיחא שכן ההתפתחות הטכנולוגית והחינוכית הביאה לכך שכל ילדי מיחא מסוגלים לתקשר עם סביבתם. ולבסוף – אפילו האות יו"ד אינה מתאימה עוד כי הטיפול מוענק למשפחה כולה ולא רק לילדים. זוהי הסיבה לכך שכיום רושמים את השם מיחא בלי גרשיים, והשם הפך למושג בפני עצמו.