בניה מתחשבת בסביבה

בנדל"ן

ישראל היא ארץ מיוחדת בתנופת הבנייה האדירה שהיא חווה. כולנו רוצים לחיות במדינה מתקדמת ומודרנית, עם איכות החיים הנלווית לכבישים סלולים היטב ולבניינים חדישים. מן הצד השני, החשש מפני הנזק הסביבתי הולך וגובר ובארץ קטנה כמו שלנו חשוב במיוחד לשמור על משאבי הטבע ועל השטחים הפנויים. המתח המתמיד בין הגידול באוכלוסיה, עליית רמת החיים והצורך בתשתיות מודרניות לבין איכות הסביבה הובילו לשורה של צעדים ופתרונות יצירתיים. אחד החידושים החשובים הוא המודעות של החברות הגדולות – וחברות הבנייה בתוכן  – לנושא החשוב הזה. באמצעות חקיקה ומודעות ניתן למצוא את דרך המלך בין צריכה של חומרי מחצבה לתעשיה ושימוש בהם לבין שיקום הסביבה ושיפור ההגנה עליה.

המבנים הרבים שקמים כאן חדשות לבקרים עוברים תהליכים ממושכים – החל בחפירת היסודות וכלה ביישום של צמנטיט חוץ – טיח חוץ מעוכב או חומרי חיפוי אחרים. התהליך כרוך בשינוע של חומרים, בזיהומי רעש ובשינוי סביבתי ניכר. אלו הם הנזקים המוכרים לנו מסביבתנו המיידית. לקשיים הללו יש להוסיף את הבעיות האפשריות בסביבת ייצור חומרי הבנייה, במחצבות שבהן נכרים חומרי מחצבה לתעשיה ובתהליכי השינוע של החומרים אל אתרי הבניה עצמם. מכל הסיבות האלה מומלץ להעדיף חברות בעלות מודעות לנושא איכות הסביבה והיחסים עם הקהילה ואשר משקיעות בניטור, פיקוח ושימור איכות הסביבה.

צעדים לשיפור איכות הסביבה

כאשר בוחרים בקבלן בנייה מנוסה ובעל מודעות לאיכות הסביבה, חשוב לוודא איתו שהוא עושה שימוש בחומרים איכותיים שהתקבלו מיצרנים שמקפידים על נושאים של איכות סביבה בהתאם לחוק ולתקנים. בניגוד למה שאנשים חושבים יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי להגיע לתהליך ייצור אקולוגי יותר. נושא חשוב אחד הוא שיקום המחצבות עם תום הכרייה בהן – או אפילו במקביל לתהליך הכרייה. ברחבי העולם, וכעת גם בישראל, ניתן לפגוש במחצבות שעברו תהליך שיקום מלא והפכו לריאה ירוק.

כאשר נתבונן באתר הבנייה ונראה את הפועלים מיישמים צמנטיט חוץ – טיח חוץ מעוכב או יוצקים בטון כדאי מאד שנדע מאיפה הגיעו החומרים שנעשה בהם שימוש. האם החברה המייצרת דאגה לנטר את מפגעי הרעש ואת זיהום האוויר ולשמור על תקני איכות הסביבה? האם היא מנקה את אזורי הפעילות שלה תוך תיאום עם הקהילות המתגוררות בסביבתם? חברות לייצור חומרי בנייה אחראיות ומתקדמות כבר יודעות שהאינטרסים של המפעל אינם שונים מאלה של הקהילה המקיפה אותו. ההקפדה על איכות הסביבה משרתת את דור העתיד ומאפשרת שימוש מתמשך במשאבי הטבע.